• Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
     052-4790654    |    clarisa@clarisateitel.co.il

 

שיחזור גלגולים 


מה זה שחזור גלגולים? 
כל עניין גלגול הנשמות מתבסס על האמונה שגוף הפיזי הוא זמני ושהנשמה היא נצחית. נשמתו של  האדם ההולך לעולמו עוברת לממד "אחר" וחוזרת ומתגלמת בגוף פיזי וחוזר חלילה. בתוך כך, הנשמה שומרת בתוכה את ההתנסויות שלה מכל גלגול חיים ומעבירה אותן הלאה לחיים הבאים. בנשמה נחקקים זיכרונות,  אירועים, טראומות, אהבות וחוויות  שמשאירים את חותמם ומשפיעים על חיינו בהווה. 
בטכניקה של טיפול באמצעות  "שחזור-גלגולים" המטופל והמטפל חווים מאורעות מגלגולים קודמים של נשמת המטופל על מנת לנסות ולהגיע למקור הבעיה ולתן פתרון בהווה. 
  
מה שחזור גלגולים מאפשר? 
מטרת הטיפול הנה לגלות מהן הסיבות לקשיים, לבעיות הרגשיות ודפוסי ההתנהגות שקיימות בהווה ומושפעות מהעבר הרחוק. מציפים את הסיפורים הישנים, לומדים לסלוח, מבינים את ההקשר ונוצרת אפשרות לתיקון כאן ועכשיו. 
דוגמאות התנהגויות לא מובנות אותן ניתן לטפל ולפתור באמצעות טכניקה זו: 
• פחדים לא מוסברים: ממים, ממקומות סגורים, ממעליות, מחיות וכו' 
• עקרות 
• דפוסי התנהגות לא רצוניים: אכילת יתר, ניקיון יתר, אובססיות 
• מערכות יחסים 
• ועוד מיקרים אחרים שנראה כי לרפואה הקונבנציונאלית אין עבורם פתרון

 

כיצד זה מתבצע? 
התהליך מתבצע מטפל מול מטופל אחד על אחד. באמצעות טכניקה של דמיון מודרך, המטפל מעביר את המטופל אחורנית בזמן. וכשהמטופל מרגיש/רואה/יודע שהוא נמצא במקום אחר, מתחילה להתנהל שיחה אינטראקטיבית בה המטפל שואל שאלות והמטופל עונה. המטופל באותו הזמן נמצא ברגיעה מלאה ובהכרה מלאה. 
יש מטפלים אשר מסוגלים לראות/לחוות/לשמוע את יחד עם המטופל את כל החוויות. 
בסוף התהליך, כאשר המטופל חוזר להווה, מתבצעת שיחה על הדברים שעלו תוך כדי מציאת ההקשרים להווה. ופתיחת אפשרויות לתיקון ופתרון.

 

עבור מי זה מתאים? 
טכניקה זו מתאימה לכל מי שמרגיש בשל לחוות אותה מתוך סקרנות, אמונה ורצון למקסם את ההווה.

 

 

אני מזמינה אותך ליצור קשר ולהתנסות בטיפול אישי בתאום מראש 052-4790654