• Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
     052-4790654    |    clarisa@clarisateitel.co.il

 

תהליכי NLP
 

NLP   Neuro linguistic programming   ניתוב לשוני עצבי

 

אחת הטכניקות בעלות העוצמה הרבה ביותר הקיימות היום להתפתחות אישית ומימוש מטרות אישיות.

 

מתודולוגיה המבוססת על ההנחה שההתנהגות האנושית הינה בעלת מבנה מסוים. 
הכוונה למכלול ההתנהגות:  המחשבות שלנו, תבניות המחשבה שלנו, האמונות שלנו, הערכים שלנו, ההרגלים שלנו, התחושות שלנו, הזיכרונות שלנו וכל פעילות שמקורה במערכת העצבית שלנו משמע המוח . 

 

המבנה המסוים הזה יחודי לכל אדם, ניתן ללמידה והכי חשוב ניתן לשינוי . 
ו-  NLP    כולל  מגון שיטות טכניקות ותהליכים המאפשרים את הלמידה והשינוי הזה .

 

ניתן לדמיין את המוח כמכונה שמוציאה פלטים שהם כל מה שאני, החשיבה שלי, האמונות שלי, הערכים שלי, ההתנהגות שלי.  חלק מהפלטים, טובים ורצויים ובחלק אני רוצה לעשות שינוי. אנו לומדים את המבנה של המכונה ועושים בה שינוי מחליפים מסילה אחת במסילה אחרת.  אנו בעצם עוברים תהליך של שינוי מבני במוח ברמה עמוקה של התת מודע. 

 

Neuro       -  זו  המערכת העצבית שלנו במוח  . 
                     הדרך בה אנו חושבים ברמה מודעת ולא מודעת ניקבעת באמצעות מערכת החושים שלנו  ראיה  שמיעה  חישה                         ריח וטעם . באמצעות הNLP  אנו יכולים  ללמוד את דרך החשיבה  ולשנות אותה   להתחבר למקורות עוצמה וכוח                        בכל רגע וזמן .

 

Linguistic  -    התקשורת המילולית שלנו או איך אנו מבטאים את המחשבות והתחושות 
                        שלנו. תקשורת פנימית ותקשורת חיצונית.  NLP   מחדד את המודעות שלנו לשפה שבה אנו משתמשים ובכך                             מעצים ומשפר את איכות התקשורת שלנו עם עצמנו והתקשורת שלנו החוצה ומעצים את כושר השכנוע שלנו                                והיכולת שלנו לרתום אנשים .

 

Programming  -  ההתנהגות שלנו היא התגובה למחשבות שלנו . 
                             לכל אחד  יש את הדרך שלו לפרש את המציאות  ומכאן נובעת ההתנהגות , 
                             חלק מהדרכים מוביל למטרות הרצויות וחלק לא . 
                             NLP   מאפשר לנו ללמוד מה עובד אצלנו ומה אצל אחרים ומאפשר לנו לאמץ דפוסי התנהגות שיובילו אותנו                                למטרה הרצויה .

 

אני מזמינה אותך ליצור קשר ולהתנסות בטיפול אישי בתאום מראש 052-4790654