• Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
     052-4790654    |    clarisa@clarisateitel.co.il

 

תקשור

 

 

מהו תיקשור? 
המילה תקשור גזורה מהשורש ק.ש.ר ומכאן גם נגזרת המשמעות שלו. 
זוהי בסך הכל דרך להיות בקשר עם הלא מודע ( שכולל את תת המודע ואת העל מודע) לקבלת תשובות לשאלות שעולות בנו. 
רובנו נוטים לחשוב כי יכולת התקשור שמורה רק לבעלי יכולות מיוחדות ויוצאות דופן, כאלו הקשורים בחיבור ישיר לעולם הרוח, דבר המעלה תגובות של ספק, הססנות חשש ואפילו פחד. 
אך למעשה יש צורות רבות של תקשור שאינן בגדר כישור יוצא דופן. יכולת התקשור היא יכולת אנושית מולדת שהתנוונה עם השנים. הורגלנו להתמסר לחשיבה לוגית הגיונית ולהביא הוכחות לכל תופעה. וברגע שקורה לנו משהו שאנחנו לא יכולים להסביר אותו, יש נטייה להסתיר, להתבלבל או להשמיט. 
אין אדם שלא שמע לפחות פעם בחייו קול פנימי שאמר לו: "תבדוק אם כיבית את הגז..." אין אדם שלא חווה מקרה שבו הוא חשב על אדם ואותו אדם התקשר אליו פתאום, אין אדם שלא הגה באופן פתאומי רעיון מתוך כלום, או שקיבל תשובה לדבר שהטריד אותו או דרך חלום או חלום בהקיץ. כל מי שחווה אחת או יותר מהחוויות הללו הוא מתקשר. 
הרעיון הוא לדעת לעשות שימוש יזום בכלי הנפלא הזה בכל רגע ולכל דבר. 
ישנן רמות שונות של תקשור אותן ניתן ללמוד ולפתח ולא נדרשים ידע או ניסיון קודם. 

 

מה תיקשור מאפשר? 
התיקשור מאפשר להיות בקשר עם חלקי ההכרה שאינם נגישים לנו בדרך כלל כדי לקבל מסרים ולהשפיע על יצירת המציאות שלנו. באמצעות התיקשור אנו יוצרים קשר עם המציאות הפנימית שלנו וגם 
עם אותו חלק של המציאות שמחוצה לנו, שאין לו ביטוי נראה לעין בעולם הפיזי.

 

מה תפקידו של המתקשר? 
מתקשר הוא אותו אדם שרכש את הכלים המתאימים ליצירת הקשר עם המידעים מתחום הלא מודע. המתקשר הוא כמו מתורגמן או מתווך שיכול לסייע בידכם להגיע אל אותם מקורות ידע שאתם עדיין לא מיומנים להגיע אליו בעצמכם.

 

עם מי מתקשר המתקשר? 
עם האני העליון שלכם, עם מדריכי הרוח שלכם, עם ישויות ועם נשמות. כל מקור שזמין באותו הרגע לספק את המידע הנדרש.

 

האני מאמין שלי בתקשור: 
• הכל ידוע והרשות נתונה. 
• המידע שינתן אינו עוסק בנבואות עתידיות מיכוון שיש אין ספור אפשרויות שמן הסתם לא כולן עולות במעמד התקשור. העברת מידע עתידי יכולה למעשה להגביל את השומע במקום לקדם אותו. 
• אנו מאמינות בלב שלם בזכות הבחירה החופשית של השואל. בסופו של דבר בחירותיו הן אלו שיקבעו את עתידו.

 

לכן המידע שינתן יכול לגעת התחומים הבאים: 
הארה על המצב הנוכחי של השואל, התאמות אנרגטיות, קשר עם קרובים שהלכו לעולמם, קבלת מסרים, הכוונה ודיוק בשאלות ספציפיות.

 

אני מזמינה אותך ליצור קשר ולהתנסות בטיפול אישי בתאום מראש 052-4790654